Què fem!

Web fora de servei

Accés a la Nova Web de la Taula: http://www.taulaentitatssarria.cat/

La Taula és una coordinadora de les entitats del barri que s’organitza mitjançant la Junta i les comissions estructurals o puntuals que es formin. El principal òrgan és l’Assemblea, que es reuneix en una periodicitat trimestral.

S’està acabant de redactar un Reglament de Règim Intern que definirà el funcionament, els òrgans de coordinació i les seves atribucions, entre altres aspectes.

Les nostres finalitats son:

 1. Coordinar, promoure i difondre activitats culturals a Sarrià
 2. Coordinar, promoure i vetllar per les relacions intergeneracionals
 3. Donar suport a les iniciatives culturals que provinguin dels associats
 4. Fometar la interculturalitat, el civisme, i la participació associativa
 5. Vetllar pels interessos de les entitats membres
 6. Promoure les activitats juvenils
 7. Defensar, promoure i difondre l’ensenyament i l’us social de la llengua catalana
 8. Potenciar la participació en la vida social i cívica de Sarrià, en especial a l’àmbit associatiu
 9. Fomentar actituds responsables, crítiques i compromeses entre infants, joves, adults i gent gran
 10. Promoure les activitats de les entitats d’educació en el lleure
 11. Promoure activitats que facilitin l’accés i participació del joves a les diferents instàncies de la ciutat
 12. Fomentar la interculturalitat i el civisme

Per aconseguir aquestes finalitats, organitzem les activitats seguents:

 1. Les vinculades a les tracidions catalanes  i les pròpies de Sarrià
 2. Les ballades de sardanes a la plaça
 3. Activitats teatrals, de dansa i musicals d’interès general
 4. Conferències i debats
 5. Excursions, rutes i campaments
 6. Itineraris i visites culturals
 7. Exposicions i cursos
 8. Esportives
 9. Altres activitats d’interès general i específiques

 

%d bloggers like this: