Enllaços

Web fora de servei

Accés a la Nova Web de la Taula: http://www.taulaentitatssarria.cat/

  • Agrupament Escolta i Guia Sant Ignasi. Casal de Sarrà. Quinta Amèlia
  • Agrupament Escolta i Guia Damià de Veuster. Av. Vallvidrera, 14
  • Associació de la Tercera Edat del Districte de Sarria-Sant Gervasi. Can Fabregues. Plaça Pere Figuera, 1
  • Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarria – Centre Parroquial – Teatre de Sarrià. C/ P. Miquel de Sarrià, 8
  • Associació Centro Asturiano de Barcelona. C/ Naranjo de Bulnes, 1-7
  • Associació de Comerciants de Sarrià. C/ Canet, 20
  • Associació Amics de l’Opera de Sarrià. C/ Rosari, 50
  • Centre d’Acollida Assis. C/ Isaac Albèniz, 28
  • Associació Cor Dyapason. C/ Rector Voltà, 5

%d bloggers like this: