Jesús Mestre Campi

Dissabte al vespre, l’Orfeó Sarrianenc amb la col·laboració del Cor de Cambra Dyapason, altres cantaires i l’Orquestra The Ripieno Consort, van interpretar a la parròquia de Sant Vicenç el Rosari Pastoril, una obra coral de Francesc Forn, i tot seguit, la Salve Regina, de Miguel Hilarión Eslava.

rosari-pastoril-135_webFrancesc Forn, compositor i violinista vinculat a la catedral de Barcelona, va compondre el Rosari Pastoril a precs del senyor Daura, mestre picapedrer de Sarrià, conegut popularment com el “nen de Can Picarrocs”. Es coneix que l’any 1896 es va cantar un Rosari Pastoril “Con gran pompa y brillantez verdaderamente extraordinarias, celebrose el míercoles pasado la fiesta de San Vicente, patron de este pueblo”. Al final de la interpretació, es va cantar el Salve Regina. I, finalment, està documentat que el Rosari Pastoril que es cantava a Sarrià el 1897, era el de Francesc Forn.

A la festa de Sant Vicenç se celebrava una missa en llatí i altres peces a la tarda, que tradicionalment foren el Rosari i la Salve. Aquesta tradició es va interrompre l’any 1966. Tanmateix, el 1993, mercès a l’impuls de  Gemma Burrull i Francesc Vergés i el suport de Joan Úbeda i Carmen Sobrevila, es va aconseguir recuperar aquella tradició.

Així, l’any 1993, cantaires de diverses formacions acompanyats per músics es van reunir per interpretar de nou el Rosari Pastoril sarrianenc, i, fins al moment, la tradició s’ha mantingut. Cal agrair especialment a l’Orfeó Sarrianenc que mantingui viva aquesta tradició sarrianenca tan vinculada a la festa de Sant Vicenç, i ho faci de manera brillant. Aquest any, el mateix Orfeó va interpretar diverses peces, va seguir un petit concert de l’Orfeó Jove i l’Orquestra The Ripiano Consort va interpretar una peça barroca de Domènec Terradelles. Els solistes Marga Furró, Carles Martí i Joaquim Pena van acompanyar a cantaires i músics en la interpretació del Rosari Pastoril i la Salve Regina, i s’acomplien els 120 anys de la seva estrena.

rosari-pastoril-181_web
Interpretació del Rosari Pastoril, a l’església parroquial de Sarriè, el 21 de gener de 2017. Fotografies: Arqbcn

Nota: El desembre de 2009 és va publicar el llibre El Rosari Pastoril de Francesc Forn a Sarrià, on es recullen treballs de Jordi Gargallo, Llorenç Codrech, Carme Miralles d’Imparial, Carmen Sobrevila, Francesc Vergés, Montserrat Morera i altres, d’on s’ha tret informació per fer aquest article.

 

 

Anuncis