Resum de l’acta de la Assemblea General Ordinària

dia 13 de juny de 2016 a les 20 h, als locals de la Casa Orlandai, al carrer Jaume Piquet, 23  – 08017 Barcelona.

Ordre del dia

 1. Aprovació acta assemblea anterior
 2. Recepció de noves entitats a la Taula
 3. Presentació dels resultats dels Panoràmic 2015
 4. El Codi Ètic de les Associacions. Informació general, Acord d’adhesió de la Taula i Recomanació a les associacions membres.
 5. Intervenció dels portaveus de les comissions i presentació del pla de treball i propostes d’activitats:
 6. Comissió de la Revetlla de Sant Joan
 7. Comissió de Comunicació
 8. Comissió organitzadora de la Mostra d’Entitats de Sarrià. Setembre 2016.
 9. La presència i participació exterior de la Taula:
 10. a la Comissió de seguiment i al Consell de Barri
 11. al Consell d’Associacions de Barcelona
 12. Treball sobre la proposta de nou reglament intern de la Taula
 13. Torn obert de paraules

 

Resum de la reunió:

 1. Aprovació acta assemblea de l’assemblea del 14 de març de 2016

L’acta s’havia enviat per correu electrònic. Cap assistent presenta cap esmena. S’aprova l’acta per unanimitat.

 1. Recepció de noves entitats a la Taula.

Es saluda les noves entitats presents, ANC de Sarrià Sant Gervasi i Òmnium Cultural de Sarrià-Sant Gervasi. Es ratifica l’acord de la Junta Directiva en relació a l’admissió de les dues entitats pendents de rebre la documentació pendents de Òmnium Cultural.

 1. Presentació dels resultats dels Panoràmic 2015.

Ens acompanyen en la reunió el gerent del CAB i un responsable de la comissió executiva del Panoràmic.

Fan un repàs de la experiència i el funcionament del Panoràmic de les associacions de Barcelona i dels resultats de la enquesta del passat any 2015.

A nivell del nostre barri de Sarrià, han contestat l’enquesta 80 entitats i 270 en total en el Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Es lliura als assistents un document de resum de les dades obtingudes a l’enquesta, tant a nivell global de Barcelona com del Districte, com de Sarrià. Totes les dades poden consultar-se a la web del Panoràmic.

L’enquesta del Panoràmic és un instrument per conèixer la realitat associativa molt ben valorat a nivell de les institucions. També a nivell internacional i està previst presentar els resultats en una reunió a nivell europeu a Suècia.

Cara al present any 2016 es vol ampliar el ventall d’entitats que hi participin obrint l’enquesta a totes les entitats de Catalunya. L’objectiu seria poder arribar a les 25.000 entitats que es calcula que existeixen.

Per l’enquesta 2016 s’iniciarà el treball de camps en el mes de juliol, i es preveu poder finalitzar-los entre octubre i novembre.

 1. El Codi Ètic de les Associacions. Informació general, Acord d’adhesió de la Taula i Recomanació a les associacions membres.

El gerent del CAB fa una presentació dels objectius i el funcionament del Codi Ètic de les Associacions. El Codi Ètic és un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació, que recull les premisses encasaries per a que les diferents associacions que treballen a la Ciutat vegin reflectides els valors cívics essencials en la seva activitats quotidiana.

Actualment en són membres 169 associacions de Barcelona que representen un total de 200.000 persones i són gestionades per mes de 9.000 persones assalariades i més de 8.000 voluntaris.

Desprès d’escoltar totes les explicacions que es poden veure també a la pàgina web del Codi Ètic, es proposa l’adhesió de la Taula al Codi Ètic. Posada a votació la proposta queda aprovada per 14 vots a favor i 1 abstenció.

Igualment es proposa acorda la recomanació a totes les entitats de la Taula per que també aprovin la seva adhesió al Codi Ètic.  Sotmesa a votació al proposta s’aprova també amb 14 vots a favor.

 1. Intervenció dels portaveus de les comissions i presentació del pla de treball i propostes d’activitats:
 1. Comissió de la Revetlla de Sant Joan
 2. Comissió de Comunicació
 3. Comissió organitzadora de la Mostra d’Entitats de Sarrià. Setembre 2016.

La Comissió de la Revetlla de Sant Joan presenta les activitats previstes per la revetlla del proper dia 23 a la Porta de Sarrià  i es demana la participació de tothom.

La Comissió de Comunicació no te encara acaba de preparar la seva proposta organitzativa i deixem aquest punt per una propera reunió.

La Comissió de la Mostra d’Entitats presenta la proposta d’organitzar la aquesta activitat a la Plaça de Sarrià pel 17 de setembre. Es presenta les característiques principals de l’activitat, i es lliura un document general informatiu.

Feta la presentació és passa a votació la proposta que és aprovada per 14 vots a favor i cap en contra.

 1. La presència i participació exterior de la Taula:a la Comissió de seguiment i al Consell de Barrial Consell d’Associacions de Barcelona

      Els participants comentem de manera general els canvis a nivell del Districte de Sarrià Sant Gervasi, el  nomenament  del nou Regidor, i el funcionament del Consell de Barri i la Comissió de Seguiment.

A continuació la Montserrat Morera, presidenta del CAB, informa sobre el Pla de treball del CAB per aquest curs.

L’activitat del CAB esta dirigida principalment a promoure l’oferta de formació pels responsables de les associacions des del centre de Torre Jussana i també a ser present en els òrgans municipals on pugui incidir per         fer present la veu del moviment associatiu de la Ciutat.

Els temes principals tractats han estat: les taxes municipals, l’ocupació dels espai públic, el finançament i els ajuts a les entitats, les propostes de mecenatge cultural, la nova Llei del associacionisme cultural i la llei de foment del associacionisme, el paper de les entitats socials i la coordinació de projectes i campanyes  generals.

A la web del CAB apareixen regularment informacions sobre el funcionament de les diferents comissions i l’evolució d’aquests temes.

El CAB organitza una troba oberta a totes les entitats de la ciutat un cop cada trimestre per informar i valorar conjuntament els diferents aspectes del seu pla anual de treball. La propera serà ja en el proper mes d’octubre.

 1. Treball sobre la proposta de nou reglament intern de la Taula

          Es presenta la proposta de nou reglament de la Taula. Desprès de diferents comentaris i valoracions es passa a votació i es aprovat per 13 vots a favor.

     Torn obert de paraules

S’acorda fer una nova assemblea per la tardor als locals de l’Associació de Veïns.

Sense més a tractar s’acaba la reunió a les 22 h

Barcelona, 13 de juny de 2016.